SOCO SYSTEMs service team

Serviceavdelingen

Våre produkter er svært driftssikre og krever ikke mye vedlikehold, men de viktige delene, f.eks. tapedispenserne til kartonglukkemaskinene bør inspiseres regelmessig. Maskinens bruksanvisning inneholder anvisninger for løpende vedlikehold.

Vi har en engasjert og effektiv serviceorganisasjon som raskt rykker ut hvis uhellet inntreffer. Noen problemer og serviceoppgaver kan løses online via nettverkstilkobling.

Kontakt serviceavdelingen!

Informasjonsskranke/generell henvendelse
Tlf.: +45 31 10 65 38 
E-post: service@socosystem.com