Miljøpolitikk

Selskapets aktiviteter med produktutvikling, design, produksjon og markedsføring utføres i henhold til etablerte forretningsprosedyrer og spesifikasjoner. Intensjonen er å bruke materialer og prosesser som gir best mulig arbeidsmiljø med minst mulig forurensning av det ytre miljøet.

SOCO SYSTEM forplikter seg til å arbeide innenfor de eksisterende reglene, og det er selskapets mål at gjeldende forskriftskrav og miljøregler overholdes som et minimum, og helst med god margin.

Selskapet jobber aktivt med å begrense ressursforbruket ved å øke materialgjenvinning og redusere avfallet så mye som mulig.

I forbindelse med nyanskaffelser av driftsutstyr er ressurs- og miljøhensyn viktige faktorer i beslutningsprosessen.

Selskapet vurderer kontinuerlig hvilke muligheter det er for miljøforbedringer av selskapets aktiviteter fra produksjon helt frem til varene er levert.

Selskapet understreker at medarbeiderne er involvert i miljøarbeidet i den grad det er hensiktsmessig, spesielt med tanke på arbeidsmiljøet, men også i alle andre sammenhenger.