Productbanner_convyeying

Intern transport

Rullebaner, hjulbaner, fleksibaner, drevne baner,
fleksikurver, faste kurver, båndtransportører,
kontrollsystemer, vertikale heiser, dreiebord,
vekter, pakkebord, vippebord.

Rullebaner, hjulbaner, fleksibaner,
drevne baner, fleksikurver, faste
kurver, båndtransportører,
kontrollsystemer, vertikale heiser,
dreiebord, vekter, pakkebord,
vippebord.

Slik velger du de riktige transportbanene

Transportsystemer og transportanlegg

Fleksible, effektive og ergonomiske transportsystemer for intern transport og godshåndtering. Våre transportsystemer og transportanlegg er satt sammen av en rekke godt utprøvde, driftssikre standardmoduler, som kan kombineres på alle tenkelige måter og slik tilpasses nettopp ditt firma.

Driftssikre og effektive løsninger til intern transport
SOCO SYSTEMs interne transportsystem er beregnet for å automatisere, effektivisere og ergonomisere prosesser der tungt og ensidig gjentagende arbeid finner sted. Systemet er satt sammen av en rekke forskjellige basismoduler, som blant annet omfatter rullebaner, hjulbaner, båndtransportører, pakkebord, vippebord og dreiebord.

Transportsystemet kan monteres i gulv, tak og på vegg, og det er i stand til å håndtere omtrent alle tenkelig produkttyper, inkludert detaljprodukter, kartonger, plastkasser, bakker og mye mer. De avrundede kantene, de ikke-reflekterende overflatene og den stille driften sikrer optimale arbeidsforhold og et godt arbeidsmiljø for deg og dine ansatte.

Hvorfor velge vårt transportsystem?

  • Omfattende. Våre transportsystemer består av svært mange ulike standardkomponenter, som kan settes sammen til utallige funksjonsmoduler, som igjen kan kombineres i det uendelige.
  • Modulær. Den gjennomførte komponent- og modulkonstruksjonen gjør det mulig å løse stort sett enhver virksomhets interne transport- og pakkelinjebehov. Systemet kan til enhver tid tilpasses og bygges ut med ytterligere moduler, etter hvert som behovene for din bedrift endrer seg.
  • Driftssikkert og servicevennlig. Transportsystemet er utformet for å oppnå størst mulig bruker- og servicevennlighet. Modulene er godt utprøvde gjennom mange år i en lang rekke store danske og andre utenlandske virksomheter.
  • Fleksibelt. Transportsystemet kan kjøpes som deler, moduler og ferdige systemløsninger. Systemet er en del av et stort produktspekter, som også inkluderer kartonglukkemaskiner, palleteringssystem, strekkfilmmaskiner og mye mer. Alle deler i produktspekteret er selvsagt fullt kompatible med hverandre, og du unngår dermed administrativt og praktisk arbeid i forbindelse med tilpassing av produksjonsenheter fra ulike leverandører.

Rådgivning om oppbygging og installasjon
Ta en uforpliktende prat med en av våre konsulenter dersom du har bruk for rådgivning vedrørende valg, oppbygging og installasjon av transportsystemer (transportanlegg) for din bedrift. En kompetent dialog mellom oss er viktig for at vi skal kunne levere et velfungerende transportsystem som er skreddersydd for behovene for din bedrift.

For å kunne levere best mulig rådgivning, spør våre rådgivere blant annet om hvilke produkter som skal transporteres (vekt, størrelse, utforming), hvor mange produkter som skal transporteres per time, hvordan og hvor produktene skal transporteres, og hvilke oppgaver som skal utføres utover selve transporten (lukking, palletering, strekkoding osv.).

Få en presentasjon av våre transportsystemer
Når vi går inn i dialog med våre kunder angående en oppgaveløsning, vil det i forbindelse med tilbudet alltid utarbeides en nøyaktig plantegning av transportsystemet. Ønsker du å utarbeide plantegninger selv på egen datamaskin, kan vi sende over tegninger av alle moduler. Foruten plantegningene, har vi et utstillingslokale hvor du kan se transportsystemet i arbeid.

Kontakt oss for å lære mer om hvordan våre transportsystemer kan øke produktiviteten, forbedre driftssikkerheten, styrke fleksibiliteten og forbedre arbeidsmiljøet i din bedrift. Vi tilbyr selvsagt landsdekkende salg og kundeservice. Vi ser frem til å hjelpe deg!