Generelle leveringstider

Følgende er veiledende og generelle leveringstider. I perioder med toppbelastning kan leveringstiden være lengre, og i noen tilfeller kan det også være mulighet for kortere leveringstid. Gjeldende leveringstid vil alltid vises på ordrebekreftelsen. Spør salgsavdelingen om gjeldende leveringstid.

Reising av kartonger

ATS
AHS                                                     8 uker.

Intern transport

Bestillinger opp til 75 000 kr                6-8 virkedager.

Bestillinger fra 75 000-300 000 kr       12-16 virkedager.

Bestillinger over 300 000 kr                 Kontakt salgsavdelingen.

 

Interne transportanlegg
i rustfritt stål-utgave                             6 arbeidsuker.

 

Interne transportanlegg
Med omfattende styring                       Spør salgsavdelingen.

 

Verti/CON-Verti-heis                            8 uker.

Dreiebord                                            2 uker.                             
Versjoner i rustfritt stål                        4 uker.                        

Forsegling av kartonger

    T-100,T-10
    T-2000
    T-400, T-402
    T-55                                                  2 uker.
    Versjoner i rustfritt stål                     4 uker.

    T-602
    FT-57                                               8 uker.
 

Pakkebord med bunnklaffbretter

    F-100
    F-100 P                                             2 uker.
    Versjoner i rustfritt stål                      4 uker.

Pallehåndtering

    Pallerullebane                                   5-7 uker.

    Dreiebord                                          8 uker.

    PalManager Multi                              2 uker.

    PalManager GM5
    PalManager electric                          6 uker.

Palletering

    Standard robot
    (uten pallerullebaner)                        8-10 uker.

    Robot-In-A-Box                                 12 uker.

    Robotanlegg                                     12-14 uker.

    Pallelaster
    (uten pallerullebaner)                        8-10 uker.

Sikring av paller

    PW-1000                                          2 uker.

    PW-1100                                          8 uker.

    PW-1200                                          8-10 uker.

 

Alle SOCO SYSTEM-produkter kan leveres i delvis eller fullstendig utførelse i rustfritt stål. Kontakt salgsavdelingen hvis leveringstiden for utførelse i rustfritt stål ikke er oppgitt her.