Productgroup_palletising

Palletering

Helautomatiske palleteringsroboter
og pallelastere.

Helautomatiske palleteringsroboter
og pallelastere.

Se Robot-In-A-Box

Økt effektivitet, mulighet for bedre utnyttelse av pallelasten i høyden og avskaffelse av fysisk belastende arbeidsfunksjoner er noen av fordelene som oppnås ved å bruke maskiner for palletering.