Opphavsrett

Innholdet på nettstedet er gjort tilgjengelig for generell informasjonsformål, spesielt til fordel for våre kunder og forretningsforbindelser. Nettstedet overvåkes for å sikre riktig bruk for å kontinuerlig kontrollere anvendte sikkerhetstiltak og lignende hensikt.

Alle som bruker nettstedet godtar slik overvåking. Uautoriserte forsøk på å endre informasjon som er lagret i systemet, forsøk på å overstyre eller omgå sikkerhetstiltak, samt forsøk på å bruke systemet til andre formål enn de tiltenkte, er ikke tillatt.

Opphavsrett
Innholdet på nettstedet må ikke kopieres, reproduseres eller inkluderes i markedsføring på nettsteder og lignende uten skriftlig tillatelse fra SOCO SYSTEM.

Varemerker
SOCO SYSTEM er et registrert varemerke for SOCO SYSTEM A/S, Danmark. Andre varemerker tilhører deres respektive eiere.