SOCO SYSTEM:s serviceteam

Serviceavdelningen

Våra produkter är mycket tillförlitliga och kräver väldigt lite underhåll, men vitala delar, som exempelvis tejpdispensrar i kartongförslutarna bör inspekteras regelbundet. I maskinens användarhandbok hittar du anvisningar för det löpande underhållet.

Vi har en engagerad och effektiv serviceorganisation som rycker ut om olyckan är framme. En del problemställningar och serviceuppgifter kan lösas online via en nätverksuppkoppling.

Kontakta serviceavdelningen!

Servicedesk/allmän förfrågan
Tel.: +45 43 55 52 00
E-post: service@socosystem.com