Productbanner_convyeying

Interna transporter

Rullbanor, hjulbanor, flexibanor,
drivna banor, flexikurvor, fasta kurvor,
bandtransportörer, styrenheter,
vertikalhissar, vändskivor, packbord,
vågar, sidopådrivare m.m.

Rullbanor, hjulbanor, flexibanor,
drivna banor, flexikurvor, fasta
kurvor, bandtransportörer,
styrenheter, vertikalhissar,
vändskivor, packbord m.m.

Så här väljer du rätt transportbanor

Transportsystem och transportanläggningar

Flexibla, effektiva och ergonomiska transportsystem för intern transport och godshantering. Våra transportsystem och transportanläggningar består av en lång rad beprövade, driftsäkra standardmoduler, som kan kombineras på vitt skilda sätt och på detta sätt skapa en skräddarsydd lösning som passar exakt till ditt företags behov.

Driftsäkra och effektiva lösningar för interna transporter
SOCO SYSTEMs interntransportsystem är avsedda att automatisera processer som involverar tunga och enformiga arbetsuppgifter och göra dem effektivare och ergonomiska. Systemet är uppbyggt av ett antal olika grundmoduler, bl.a. rullbanor, hjulbanor, bandtransportörer, packbord, snedställningsbord och vändskivor.

Transportsystemet kan vara golv-, vägg- och/eller takmonterat, och det kan hantera i princip alla tänkbara föremål, inklusive detaljhandelsprodukter, kartonger, plastlådor, brickor och mycket mer. De avrundade kanterna, de icke-reflekterande ytorna och den tysta driften säkerställer optimala arbetsförhållanden och en god arbetsmiljö för dig och dina medarbetare.

Varför välja vårt transportsystem?

  • Vittomfattande Vårt transportsystem omfattar ett brett sortiment av standardkomponenter som kan kombineras med många olika funktionsmoduler, vilka i sin tur i princip kan kombineras i det oändliga.
  • Modulkoncept Det smarta komponent- och modulkonceptet gör det möjligt att lösa praktiskt taget alla branschers behov av transportsystem och packlinjebehov. Systemet kan när som helst anpassas och expanderas med ytterligare moduler, allteftersom företagets förutsättningar ändrar sig.
  • Drift- och servicevänligt Transportsystemet är konstruerat med största möjliga driftsäkerhet och användarvänlighet som huvudmål. Modulerna är beprövade över många år på ett stort antal danska, svenska och utländska företag.
  • Flexibelt Transportsystemet kan köpas som komponenter, moduler och/eller kompletta systemlösningar. Systemet är en del av ett stort produktsortiment, inklusive kartongförslutare, palleteringsanläggningar, sträckfilmningsmaskiner och mycket mer. Alla delar i produktserien är naturligtvis fullt kompatibla med varandra, och du undviker på så sätt administrativt och extraarbete med anpassning av produktionsenheter från olika leverantörer.

Råd om utformning och installation
Kontakta gärna en av våra representanter för rådgivning angående val, uppbyggnad och installation av transportsystem (dvs. interntransportanläggningar). För att vi ska kunna leverera ett väl fungerande transportsystem skräddarsytt för ditt företags behov är en öppen dialog med oss ett måste.

För att säkerställa optimal rådgivning kommer våra representanter bl.a. att fråga om vad som ska transporteras (vikt, storlek, konstruktion), antal föremål som ska transporteras per timme, hur och vart föremålen ska transporteras och andra arbetsmoment i tillägg till själva transporten (förslutning, palletering, streckkodsmärkning m.m.).

Beställ en presentation av våra transportanläggningar
När vi börjar diskussioner med våra kunder angående nya uppdrag tar vi alltid fram en detaljerad layoutritning av den föreslagna transportanläggningen. Vill du ta fram layoutöversikter på en egen dator skickar vi gärna över ritningar för alla moduler. Och vill du se transportsystemet i drift är du alltid välkommen att besöka vår utställningslokal.

Kontakta oss för att få veta mer om hur våra transportsystem kan öka produktiviteten, förbättra driftsäkerheten, ge större flexibilitet och samtidigt avsevärt förbättra arbetsmiljön på ditt företag. Vi ser fram emot att hjälpa dig!