sealingChristina

Kartongförslutning

Kartongförslutare för identiska eller varierande
kartongstorlekar, bred eller smal tejp,
topp- och bottenförslutning, sidoförslutning,
automatisk flikvikning m.m.

Det finns ett stort utbud av
tillvalsutrustning såsom packbord
med bottenflikvikare.

Kartongförslutare för identiska eller varierande
kartongstorlekar, bred eller smal tejp,
topp- och bottenförslutning, sidoförslutning,
automatisk flikvikning m.m.

Det finns ett stort utbud av
tillvalsutrustning såsom packbord
med bottenflikvikare.


Kartongförslutare

Kartongförslutare (även kända som tejpmaskiner) kan effektivisera packningsprocessen i din produktion, vilket höjer produktionstakten. Våra kartongförslutare finns tillgängliga för nästan vilken uppgift som helst: för förslutning av identiska eller varierande kartongstorlekar, med bred eller smal tejp, för topp- och bottenförslutning, sidoförslutning m.m. Vi erbjuder också ett stort utbud av tillval, som exempelvis packbord med bottenflikvikare.

Flexibla kartongförslutare för alla behov
Våra kartongförslutare finns i ett antal grundmoduler: maskinkroppar, tejpautomater, stödmoduler, sidodrev, pelare m.m. Dessa moduler kan kopplas samman och kombineras på många olika sätt och med diverse elektronik och tillbehör. Det innebär att det är möjligt att skräddarsy våra kartongförslutare exakt enligt dina behov.

Modulkonceptet innebär dessutom att kartongförslutarna också kan expanderas i takt med att packningslinjen och lådförslutningen behöver ändras. Kartongförslutarnas konstruktion bygger på en mittlinjeprincip, och de finns därför tillgängliga i antingen höger- eller vänstervända versioner. Varje kartongförslutare levereras med en komplett reservdelslista, en användarhandbok samt en verktygs- och reservdelssats som innehåller de nödvändigaste delarna.

Tidsbesparande och driftsäkra kartongförslutare
Kartongförslutarnas enkla och beprövade design bygger på ergonomiska principer, vilket gör dem användarvänliga, säkra att använda och enkla att underhålla. Samtidigt garanterar den enkla, robusta konstruktionen hög driftsäkerhet och lång livslängd – även med daglig kartongförslutning många timmar i sträck.

Kartongförslutarna stänger lådorna snabbt och enkelt med samma höga kvalitetsnivå, vilket betyder att dina medarbetare slipper syssla med tidskrävande, manuellt arbete samtidigt som du undviker fysiskt ansträngande uppgifter. En automatisk kartongförslutare är således en bra investering i verksamheten, eftersom den inte bara ökar produktiviteten utan även förbättrar arbetsmiljön.

Vi hjälper dig att välja rätt kartongförslutare
Vi hjälper dig gärna att välja och konfigurera en optimal kartongförslutare. Vi gör det via en icke-förpliktigande dialog där vi bekantar oss med din packningsprocess och dina långsiktiga mål. På detta sätt är du säker på att få en framtidssäker lösning, som din verksamhet kan dra fördel av många år framöver.

För att hitta den optimala kartongförslutaren ställer vi bland annat dessa frågor: Hur ser kartongerna ut (kartongtyp och -mått)? Är kartongmåtten alltid desamma eller varierar de? Hur ska kartongerna förslutas (tejpbredd, tejpöverlappning, manuell eller automatisk flikstängning)? Hur många kartonger ska packas per dag? Vad ska packas i kartongerna (tungt, lätt eller ömtåligt material)? Hur ska kartongerna hanteras efter stängning (transport, palletering, stabilisering med sträckfilm, produktionskontroll, märkning m.m.)?

Tejpdispenser garanterar optimal kartongförslutning
Hjärtat i en kartongförslutare är dispensern. Under årens lopp har denna nyckelkomponent tack vare återkoppling från våra kunder ständigt förbättrats för att idag utgöra ett optimalt packningsverktyg. Navbromsen kan justeras för att passa olika tejptyper, medan tejprullens nav kan ställas in exakt till aktuell tejpbredd. De dubbla eftertryckrullarna, som är unika i våra dispenserar, säkrar solid kartongförslutning. Som tillval kan dispensrar utrustas med ett övervaknings- och larmsystem för noggrann kontroll av varje försluten kartong.

Våra dispenserar finns tillgängliga i tre olika bredder: 30 mm bredd för 25–30 mm tejpremsa (med 50 mm tejpöverlappning), 50 mm bredd för 38–50 mm tejpremsa (med 50 mm eller 70 mm tejpöverlappning) respektive 100 mm bredd för 65–100 mm tejpremsa (med 70 mm tejpöverlappning). Alla dispensrar kan laddas med rullar med upp till 2 000 m tejp och en maximal diameter på 40 cm.

Få en totallösning för dina packningslinjebehov
Kartongförslutarna är endast en del av vårt moduluppbyggda produktsortiment, som bland annat inkluderar palleteringsutrustning, kartongresare, sträckfilmmaskiner och ett omfattande transportbanesystem.

Kontakta oss för att lära mer om hur vi kan leverera en fullständigt anpassad totallösning bestående av våra standardmoduler för att effektivisera och höja produktiviteten i din verksamhet. Vi ser fram emot att höra från dig.