palletSecuring_banner

Lastsäkring

SOCO SYSTEMs tre grundmodeller
erbjuder många funktioner och möjligheter.
Emballering med sträckfilm stabiliserar
lasten på pallen och säkrar de packade
kartongerna.

SOCO SYSTEMs tre
grundmodeller erbjuder
många funktioner och möjligheter.


Dessa maskiner styrs med en användarvänlig kontrollpanel som kan monteras på höger eller vänster sida av pelaren alternativt på dess baksida.

Tillvalsutrustning inkluderar en stabiliseringsring, pallrullbanor, filmlarm, ramper, 3-vägs bottenram m.m.