Miljøpolitik

Virksomhedens aktiviteter med produktudvikling, design, fremstilling og markedsføring foretages efter fastlagte forretningsgange og specifikationer. Det er hensigten i videst muligt omfang at anvende materialer og processer, der giver det bedst mulige arbejdsmiljø med mindst mulig forurening af det ydre miljø.

SOCO SYSTEM forpligter sig til at arbejde indenfor de eksisterende regler, og det er selskabets målsætning, at gældende myndighedskrav og miljøregler overholdes som minimum, og gerne med god margin.

Selskabet arbejder aktivt på at begrænse ressourceforbrug ved øget genanvendelse af materialer og ved at reducere spild mest muligt.

I forbindelse med nyanskaffelser af driftsudstyr er ressourcemæssige og miljømæssige hensyn væsentlige faktorer i beslutningsprocessen.

Virksomheden vurderer løbende, hvilke muligheder der er for miljømæssige forbedringer af selskabets aktiviteter fra fremstilling, og helt frem til varerne er leveret.

Virksomheden lægger vægt på, at medarbejderne inddrages i miljøarbejdet i det omfang, hvor det er passende, specielt med hensyn til arbejdsmiljø men også i alle andre sammenhænge.