Drepturi de autor

Acest site web și informațiile pe care le conține sunt furnizate ca serviciu public de către SOCO SYSTEM. Site-ul web este monitorizat pentru a asigura funcționarea corectă, pentru a verifica funcționarea caracteristicilor de securitate aplicabile și în alte scopuri similare.

Oricine folosește acest sistem își dă acordul în mod expres cu o astfel de monitorizare. Sunt interzise încercările neautorizate de a modifica orice informație stocată în acest sistem, de a elimina sau de a evita caracteristicile de securitate sau de a utiliza acest sistem în alte scopuri decât cele prevăzute.

Drepturi de autor
Informațiile prezentate pe acest site web nu trebuie distribuite sau copiate sau utilizate pe niciun alt site web fără permisiunea scrisă a SOCO SYSTEM.

Mărci comerciale
SOCO SYSTEM este o marcă comercială a SOCO SYSTEM A/S, Danemarca.
Toate celelalte mărci comerciale aparțin proprietarilor respectivi.