Condiții generale de vânzare și livrare

Prevalent, cu excepția cazului în care există un alt acord scris.

Cotații și confirmări de comenzi
1) Fiecare cotație este valabilă pentru perioada de opțiune menționată în cotație, dar este supusă vânzării prealabile.

2) Numai comenzile confirmate de SOCO SYSTEM în scris sunt obligatorii pentru SOCO SYSTEM.

3) Modificările aranjate verbal ale specificațiilor pieselor sau ale echipamentelor comandate sunt valabile numai atunci când sunt confirmate în scris de către SOCO SYSTEM.

Desene și descrieri
4) Desenele, propunerile și descrierile rămân proprietatea SOCO SYSTEM și nu pot fi copiate, transmise firmelor concurente sau executate fără permisiunea SOCO SYSTEM.

5) Datele tehnice menționate în cataloagele SOCO SYSTEM și alte materiale tipărite, precum și desenele și ilustrațiile sunt fără obligații, iar SOCO SYSTEM își rezervă dreptul de a face schimbări și/sau modificări înainte de acceptarea comenzilor.

Preț, transport și asigurare
6) SOCO SYSTEM își rezervă dreptul de a modifica prețurile ca urmare a fluctuațiilor cursurilor de schimb.

7) Taxele de expediere exw sunt pentru contul și riscul cumpărătorului, asigurarea trebuie acoperită de cumpărător.

Ambalare
8) Ambalajul este imputat cumpărătorului, iar materialul de ambalare nu poate fi returnat. În funcție de mijlocul de transport, SOCO SYSTEM stabilește modalitatea de ambalare.

Livrare
9) Momentul livrării (timpul expedierii) începe din ziua în care toate detaliile referitoare la comandă sunt stabilite, inclusiv faptul că termenii sau plata convenite au fost îndeplinite și, dacă este necesar, a fost obținută o licență de import.

10) Timpul de expediere este supus grevelor, lock-out-urilor sau actelor fortuite, inclusiv eșecul de livrare a subfurnizorului.

11) Întârzierea expedierii nu dă dreptul cumpărătorului de a anula comenzile sau de a refuza acceptarea livrării sau de a neglija termenii de plată. Nu se acordă nicio compensație pentru pierderea de lucru, profitul pierdut sau orice alt cost din cauza livrării întârziate.

Proprietate
12) Bunurile livrate rămân proprietatea SOCO SYSTEM până la plata tuturor taxelor. Până la acel moment, cumpărătorul va păstra bunurile livrate asigurate la valoarea lor integrală.

Timpul acordat pentru reclamații
13) În conformitate cu cele menționate mai jos, SOCO SYSTEM se obligă să remedieze orice defecțiune în termen de un an care rezultă din proiectarea, materialele sau manopera defectuoasă a cărei reclamație scrisă este primită în termen de 3 luni de la data expedierii, cu condiția să fi fost respectate condițiile de plată și cu condiția ca funcționarea să fie de max. 8 ore pe zi. Pentru produsele care nu sunt fabricate de SOCO SYSTEM, dar care fac parte din aprovizionarea SOCO SYSTEM, SOCO SYSTEM acordă aceeași garanție pe care SOCO SYSTEM o primește de la subfurnizor.

14) Atunci când se primește notificarea despre orice defecțiune menționată la articolul 13 de la cumpărător, SOCO SYSTEM se obligă să repare în lucrările SOCO SYSTEM sau să înlocuiască gratuit, din fabrică, piesa sau piesele defecte. Toate costurile de transport legate de aceasta sunt în contul și riscul cumpărătorului. Piesele înlocuite rămân proprietatea SOCO SYSTEM și vor fi returnate către SOCO SYSTEM, cu plată. În cazul în care cumpărătorul solicită asistență din partea agenților SOCO SYSTEM la fața locului, SOCO SYSTEM are dreptul la plată. SOCO SYSTEM nu își asumă nicio responsabilitate pentru lucrările de reparații, care sunt efectuate de alte firme, fără acordul scris al SOCO SYSTEM.

15) Uzura normală sau deteriorarea cauzată de manipularea incorectă sau necorespunzătoare de către cumpărător (utilizatorul final) NU sunt acoperite de garanția de mai sus. SOCO SYSTEM nu își asumă nicio responsabilitate pentru adecvarea, corectitudinea și/sau acuratețea modificărilor aduse de cumpărător în proiectare și/sau construcție.

16) Nu se acordă nicio despăgubire pentru munca pierdută, profitul pierdut, paguba proprietății, vătămarea persoanelor sau alte costuri cauzate de SOCO SYSTEM din cauza de ex. a defectelor sau deficiențelor constatate la bunurile livrate.

Instalații complete
17) Instalațiile complete sunt supuse unor condiții speciale de vânzare și livrare.

Anulare
18) Anularea acordurilor nu se poate face fără acordul SOCO SYSTEM. În cazul oricăror costuri rezultate din tranzacție, SOCO SYSTEM poate solicita despăgubiri.

Conflicte
19) Competența instanței la care se referă SOCO SYSTEM operează în toate litigiile referitoare la transportul de mărfuri sau o parte a acestuia. Acordul trebuie să fie în conformitate cu legislația și practica daneză.