Polityka ochrony środowiska

Działania firmy w zakresie rozwoju produktów, ich projektowania, wytwarzania i promowania prowadzone są w zgodzie z ustalonymi procedurami i przepisami. Naszą intencją jest wykorzystywanie w jak największym stopniu materiałów i procesów zapewniających najlepsze warunki pracy przy minimalnym skażeniu środowiska naturalnego.

SOCO SYSTEM działa wg obowiązujących przepisów i stawia sobie za cel nie tylko implementację minimalnych wymagań regulacji środowiskowych, ale również wykraczanie poza te wymagania.

Firma stara się aktywnie ograniczyć zużycie surowców naturalnych poprzez zwiększanie wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu i redukcję odpadów produkcyjnych do minimum.

W procesie podejmowania decyzji o zakupach nowych środków produkcji, wyposażenia naszych biur czy też fabryk czynniki środowiskowe mają pierwszoplanowe znaczenie.

Firma prowadzi stałą ocenę możliwości zmniejszenia wpływu jej działalności na środowisko naturalne poczynając od procesów produkcyjnych a na łańcuchu dostaw kończąc.

Firma przywiązuje ogromną wagę do angażowania jej pracowników w pracę na rzecz ochrony środowiska – szczególnie w zakresie związanym ze środowiskiem pracy, ale też w pozostałych kontekstach.

Chcemy by marka SOCO SYSTEM i jej produkty zawsze kojarzyły się z ogromnym szacunkiem dla pracowników, jakości oraz dla środowiska naturalnego.