Täckplåtar

Förhindrar att smuts kommer in mellan kedjorna och underlättar korsning av banan. Täckplåtar finns tillgängliga för alla SOCO SYSTEM kedjetransportörmodeller.
Förhindrar att smuts kommer in mellan kedjorna och underlättar korsning av banan. Täckplåtar finns tillgängliga för alla SOCO SYSTEM kedjetransportörmodeller.