Ändskydd för flexibana

Monteras i slutet på en flexibana.