Przenośnik doprowadzający

Robot może zostać dostarczony z przenośnikiem doprowadzającym zapewniającym akumulację i separację napływających opakowań.