Adaptoare pentru modificarea lățimii transportorului