Transfervagnar

Passar för transport av pallar mellan två eller fler banlinjer.

Bland många möjliga användningsområden kan nämnas leverans av tompallar från ett pallmagasin till flera pallastare och insamling av fullastade pallar för vidare central transport.

Transfervagnen kan utrustas med:

 • Drivna rullbanor.
 • Kedjetransportörer.

Standard transfervagn har säkerhetsstötfångare. Vagnen stannar vid kontakt. Transfervagnen kör på skenor monterade i eller på golvet.

Bifoga följande extrainformation till SOCO SYSTEM vid beställning:

 • Produkter som ska flyttas.
 • Pallstorlekar och rörelseriktning.
 • Pallarnas lasthöjd.
 • Önskad arbetshöjd – minimum och standard är 350 mm.
 • Transfervagnens transportlängd.
 • Önskade pallflyttningar per timme.
 • Önskad strömförsörjningsmetod – via luftskena eller golvmonterad energikedja.
 • Önskad typ av golvskena – nedsänkt i golvet eller monterad direkt på golvet.
 • Önskade personskyddsåtgärder.
 • Specifikationer
 • Specifikationer
  Belastning Max 1500 kg.
  Kuggväxelmotor Två enheter, vardera på 0,25 kW.
  Hastighet Standard 10 m/min. (andra hastigheter tillgängliga).
  Standardbredd 970 mm, 1170 mm och 1370 mm.
  standardlängd 1500 mm.
  Arbetshöjd Med rullbana: min 350 mm. Med kedjetransportör: Min 450 mm. Andra höjder finns tillgängliga på begäran.
  Förbehåll för ändringar.